استان زنجان
نامتلفنآدرس
بیمارستان آیت اله موسوی 024-33130000 زنجان ، جاده گاوازنگ
بیمارستان خصوصی بهمن 024-33039999 زنجان ، بزرگراه 22 بهمن ، شهرک پونک ، پشت دانشگاه روزبه
بیمارستان ولیعصر (عج) 024-33770801 زنجان ، اتوبان شیخ فضل اله نوری ، بالاتراز میدان ولیعصر (عج)
مرکز جراحی محدودشفا 024-33441552 زنجان ، شهرک کارمندان ، خیابان اول