استان چهارمحال بختیاری
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه پاستور 038-32270477 شهرکرد ، میدان انقلاب ، ابتدای خیابان ملت
آزمایشگاه تشخیص طبی المهدی (عج) 038-32264468 شهرکرد ، چهارراه دامپشکی ، جنب کوچه 44 و بیمارستان آیت اله کاشانی
بیمارستان آیت اله کاشانی 038-32264836 شهرکرد، خیابان پرستار
بیمارستان هاجر (س) 038-32220016 شهرکرد، خیابان پرستار
تصویربرداری پارس 038-32245423 شهرکرد ، خیابان مولوی ، کوچه 48 ، پلاک 3
دندانپزشکی دکتر اعظم شفقی 038-32274646 شهرکرد ، فلکه آبی ، خیابان ملت ، کوچه 48 ، پلاک 10
دندانپزشکی رسالت 32322400- 038 شهرکرد، میدام چالش تر
موسسه تالار عینک 2 038-33331566 شهرکرد ، میدان انقلاب ، جنب داروخانه دکتر سهیلی
کلینیک دندانپزشکی لبخند 038-32273860 شهرکرد ، میدان انقلاب ، ابتدای حافظ جنوبی ، نبش کوچه 30
کلینیک دندانپزشکی مروارید 038-32240305 شهرکرد، چهارراه فردوسی، خیابان سعدی، جنب مدرسه 22 بهمن، ساختمان طاووس