استان هرمزگان
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه دکتر موسوی بندر 076-32234114 بندر عباس ، خیابان سیدجمال الدین ، ساختمان پزشکی پارسیان
بيمارستان ام ليلا 076-3336310 بندرعباس ، خيابان نايبند شمالي ، پشت اداره اوقاف
بيمارستان امام رضا (ع) 076-3336003 بندرعباس ، خيابان نايبند شمالي
بیمارستان ایرانیان کیش 076-44425343 جزیره کیش ، خیابان لوپ دار
دندانپزشکی مهرگان 076-32248831 بندرعباس، چهارراه فاطمیه، رو به روی شیرینکده، کوچه بینش 7
موسسه عینک سازی فرهنگ 0763-2222389 بندرعباس ، خیابان سیدجمال الدین ،چهارراه فاطمیه ، روبروی بانک ملت
موسسه عینک سازی گامرون 0763-2240363 بندرعباس ، بلوار سیدجمال ، روبروی مدرسه راهنمایی سایانی
کلینیک دندانپزشکی دیبا 0763-3621235 بندرعباس ، رسالت شمالی ، نبش میدان صادقیه ، طبقه 4