نظام پیشنهادها

در دنياي كنوني سرعت تغييرات به حدي است كه آنچه تا ديروز انجام مي شده، نمي تواند فرمولي براي موفقيت در آينده به حساب آيد. امروزه وظيفه اصلي مديران روشن كردن نيروي محركه دروني انسان هاست كه اگر چنين اتفاقي بيفتد شور و شعور سازمانی به وجود آمده موفقیت آن سازمان را رقم خواهد زد.

امروز مديران بايد پيش از آنكه دست كاركنان خود را بفشارند، قلب آنان را تسخير كنند. در اين راستا بايستي از نوعي توجه هدايت شده نسبت به كاركنان خود استفاده كنند. بدين ترتيب اجازه دهند كه كاركنان، خودشان در مورد مشكلات فكر كنند، تصميم بگيرند و راه حل ارائه دهند و مدیران نیز باید از ديدگاه و پيشنهادهاي رهبران گمنام سطوح مختلف سازمان حمايت كنند و به جاي تضعيف آنان بر توانایي ها و نقاط قوت شان انگشت گذاشته و به آنان كمك كنند تا استعدادهاي نهفته خود را به كار گيرند. از اين روست كه بسياري از آينده بينان نامدار  عصر کنونی را "سده مشاركت " نام نهاده اند. طبق این باور در اين سده ميزان دانش، شناخت و اطلاعات مردم به ميزان زيادي افزايش يافته و انسان مطلع و داراي معرفت و فرهيخته بيش از هر چيز نياز به آن دارد كه به نظرها و انديشه هايش احترام گذارند و او را در هدايت امور شريك و سهيم گردانند.

نظام پیشنهادهای شرکت بیمه نوین در راستای رسیدن به این اهداف است که با مدیریت همه جانبه سعی در پیاده سازی و مدیریت پیشنهادهای افراد دارد. جهت افزایش اشتیاق کارکنان به ارائه نظرات ارزنده خود به پیشنهادهای برتر پاداش تعلق می­ گیرد. همچنین مطابق با آیین­نامه نظام پیشنهادها، به تیم­های اجرایی و سایر افراد درگیر در ارائه نظرات و پیشنهادها پاداش داده می­ شود.

امید است با پیاده سازی منظم پیشنهادها و مدیریت مناسب، شور و اشتیاق خانواده بزرگ شرکت بیمه نوین، روز به روز بیشتر شود.

شایان ذکر است که ارائه پیشنهاد مختص به تنها کارکنان یا نمایندگان شرکت بیمه نوین نیست و تمامی افراد می­توانند با ارائه پیشنهادهای خود باعث اعتلای بیشتر شرکت شوند و ما را در انجام وظایف و مسئولیت خود یاری دهند.

علاقه مندان می توانند با دریافت فرم ارائه پیشنهاد، پس از پر کردن آن را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند.

pishnahad@novininsurance.com

در قالب نظام پیشنهادهای شرکت بیمه نوین اخیراً پیشنهادهای ارزنده ­ای از طرف اعضای خانواده شرکت بیمه نوین و شهروندان گرامی ارائه شده است.